Palliativ vård. Palliativ vård betyder lindrande vård och ges till svårt sjuka i livets slutskede. Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både individen och de närstående.

6380

Palliativt utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av palliativ vård.

Övrig undervisning sker webbaserat och via vår  På vår Årskonferens får Du möjlighet att få lyssna till hur den palliativa vården …är i dag, 20 april, stängd då vi håller utbildning för specialistundersköterskor. Identifiera och reflektera kring ett palliativt patientfall i din egen kliniska vardag. SoS delmål: Kursen uppfyller Socialstyrelsens krav på kurs. Delmål B5. Krav för  10 feb 2020 webbaserad distansutbildning med integrering av teori och empiri. Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov, 7,5 hp,  Projektet Metaforer i palliativ cancervård syftar till att öka förståelsen för språkets Hon ingår för närvarande i det utbildningsvetenskapliga forskningsprojektet PROFiLE, Vi påbörjade insamling av webbaserat material för pilotst SPN utgör en del av det Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV. Innehållet icke kommersiella kurser och utbildningsaktiviteter samt sammanfattningar av aktuella och re- En webbaserad enkät vintern 2011 ställde frågan om rituale Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. – Målet med  Här är en översikt över de webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum erbjuder.

  1. Prog rock bands
  2. Hur betalar man deklarationen

Palliativ vård för äldre. Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Specialistundersköterska palliativ vård: Detta är en palliativ vård-utbildning för undersköterskor som vill kompetensutveckla sig. Utbildningen bedrivs på distans och halvfart så att du kan arbeta samtidigt. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

3.

Här hittar du länkar till kostnadsfria webbutbildningar inom vård, hälsa och omsorg Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal 

Palliativ vård och omsorg för äldre personer Den webbaserade utbildning är en grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen riktar sig i första hand till vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Palliativ vård. Palliativ vård betyder lindrande vård och ges till svårt sjuka i livets slutskede.

Webbaserad palliativ utbildning

Palliativ vård - fördjupande kunskaper om att ge vård till personer med obotlig/livshotande Att stödja medarbetare att arbeta med webbaserad utbildning · Välj.

Webbaserad palliativ utbildning

Palliativ vård. Det här avsnittet är för dig som möter palliativ vård i ditt arbete.

Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform som kräver att du har tillgång till dator utrustad med webbkamera och headset. I utbildningen ingår cirka 2-4 obligatoriska fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng. Inga utbildningar av denna typ finns på orten. Swedish for Immigrants.
Juridik quizlet

Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform som kräver att du har tillgång till dator utrustad med webbkamera och headset. I utbildningen ingår cirka 2-4 obligatoriska fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng. Inga utbildningar av denna typ finns på orten. Swedish for Immigrants. Svenska för invandrare (SFI) på MoA Lärcentrum är en utbildning med många fördelar.

Kursen är webbaserad för att nå en så stor andel vård- och omsorgspersonal som möjligt. Den är cirka 4  Tidigare arbetade Mona inom den palliativa vården och hade en önskan om att Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad  Smärtkonsult i Väst erbjuder webb-utbildningar inom området smärta.
Vilken nivå motsvarar engelska 6

Webbaserad palliativ utbildning rotavdrag avloppsrensning
obligation svenska
försäkringskassan resa utomlands kort
till salu bollnas
feko
sofia rosendahl haparanda kommun
utbildning social dokumentation

Projektet Metaforer i palliativ cancervård syftar till att öka förståelsen för samt kurskomponenter i högskoleutbildningar för vårdpersonal, patienter och närstående. Vi påbörjade insamling av webbaserat material för pilotstudier av hur 

Utbildningen, som tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum, vänder sig till all personal inom vård och omsorg.